China

HEMA ZHAO Protection Technology (Qingdao) Co., Ltd.
Chun Cheng Road
German Industry Park
266109 Qingdao
Chengyang District
Republica Populară Chineză
Telefon:  +86 532 879 633 01       
Telefax:  +86 532 879 623 57   
E-Mail:     info@hemazhao.com
Web:       www.hemazhao.com       
Contact:  Zhou, Tao