Calitate prin sistem

Calitate în mod sistematic

Calitatea este rezultatul conlucrării strînse a tuturor sectoarelor unei intreprinderi ṣi la baza ei se află multe pietre de temelie – calitatea proceselor ṣi a produselor, gîndirea pozitivă ṣi calitativ orientată a angajaţilor, străduinţele lor progresiste.

Certificatul ISO 9001:2015
Procesele de producţie ṣi cele interne ale firmei sunt certificate conform normelor ISO 9001:2008. Prin auditări regulate, interne ṣi externe, la noi are loc un control permanent al stadului actual ṣi a etapelor precedente, ca de exemplu la serviciul achiziţii, de vînzări ṣi de procesare a comenzilor.
Supravegherea ṣi evaluarea lunară a tuturor indicatorilor relevanţi pentru domeniul calităţii, precum ṣi faptul că managementul calităţii ṣi controlul termenelor de livrare sunt direct subordonate conducerii firmei, garantează ṣi transpunerea în viaţă a datelor obţinute.

KAIZEN
Noi nu ne mulţumim numai să controlăm ṣi să aprobăm procesele existente -  în cadrul KAIZEN-ului noi reuṣim ca ceea ce este bine să transformăm în ṣi mai bine.
Grupa KAIZEN, structurată pe cinci nivele, constă din angajaţi ai toturor sectoarelor - aceṣtia traduc in viaţă idei noi ṣi procedee de îmbunătăţire a locurilor de muncă, în sensul curăţeniei, siguranţei ṣi standardizărilor.

Testări de material ṣi de funcţionare
Prin aceste testări de material ṣi de funcţionare, noi controlăm continuu componentele sensibile ale produselor noastre finite. Pe lîngă aceste testări interne cuprinzătoare, noi colaborăm ṣi cu institute specializate – cum ar fi de exemplu în cazul plăcilor de protecţie pentru siguranţa maṣinilor, la care efectuăm teste balistice de rezistenţă.

REACH
REACH este regulamentul pentru înregistrarea, evaluarea, autorizarea ṣi stabilirea restricţiilor privitoare la folosirea substanţelor chimice. Noi sîntem, în calitate de producător de bunuri “REACH”, un utilizator intermediar, aṣa încât produsele noastre finite nu necesită o înregistrare specială.

In propriul nostru interes, precum ṣi pentru asigurarea unei înalte siguranţe a produselor, noi respectăm normele stricte de calitate conform ISO 9001:2000, ca ṣi RoHs. Telul nostru, pe care îl urmărim în mod intensiv, este să implementăm indicaţiile REACH, precum ṣi reglementările rezultate din acesta.