Calitate prin sistem – aceasta este si deviza TÜV-ului

Noi am elaborat un sistem propriu de respectare eficientă a calităţii, conform normelor internaţionale DIN EN ISO 9001:2015, ceea ce garantează ca numai produse de o calitate superioară să părăsească firma noastră – pe lîngă aceasta, noi conlucrăm numai cu furnizorii care sunt de asemenea certificaţi.

Indicaţii clar definite, testări efectuate direct pe produse, documentări ṣi cursuri de perfecţionare, începînd de la faza de concept ṣi pînă la livrare - toate acestea ne asigură o calitate optimă a proceselor  administrative si a celor din domeniul productiv. Se începe prin testarea materialelor, prin studiul modelelor de construcţie concepute sau printr-un control preventiv, care ţine cont de cerinţele clientului – un sistem care în final ne asigură fezabilitatea ṣi compatibilitatea producţiei de serie – inclusiv service-ul ulterior livrării.

Analiza ṣi evaluarea sistematică a indicatorilor relevanţi pentru asigurarea calităţii în cadrul fiecărui sector de producţie, precum ṣi legătura directă, constantă cu conducerea firmei garantează  adaptarea ṣi optimizarea continuă a proceselor ṣi a măsurilor luate, în cadrul străduinţelor  permanente de perfecţionare, specifice nouă.

Pentru a rămîne la acest nivel înalt de calitate ṣi pentru a asigura o desfăṣurare perfectă a  proceselor interne, noi testăm, prin auditări de calitate, nu numai liferanţii interni, dar ṣi pe cei externi, la acelaṣi nivel superior, specific auditărilor interne. Dezvoltarea continuă ṣi supravegherea constantă a sistemului de control al calităţii reprezintă baza esenţială pentru rezultate finale excelente.