KAIZEN by HEMA

Prin KAIZEN se înţelege o permanentă perfecţionare. Noţiunea de KAIZEN se compune din cuvintele japoneze KAI = schimbare, modificare, iar ZEN = în sens pozitiv/în bine.

Noţiunea de KAIZEN trebuie înţeleasă ca mod de gîndire, in scopul concertat de a perfecţiona procesele, activităţile si produsele – nu peste noapte, dintr-o dată, ci permanent, cu paṣi mici.

Acest stil de gîndire este propriu tuturor angajaţilor unei firme, inclusiv conducerii ei. KAIZEN reprezintă schimbarea modului de gîndire ṣi a felului de abordare a problematicii, precum ṣi elaborarea de soluţii creative.

In 2009 am început să introducem conceptul KAIZEN în fiecare din sectoarele noastre de producţie, apoi l-am integrat treptat ṣi în domeniul administrativ. In acest sens am creat o grupă cu membri din cele mai diferite secţii, care se ocupă de transpunerea in viaţă a diverselor idei creative sau de optimizare.

Cursuri de perfecţionare, de informare, precum ṣi motivarea angajaţilor încurajează în mod esenţial  luarea de decizii comune în cazul necesităţii unor schimbări sau pentru a introduce o “viaţă nouă” în structurile existente.