Testari de Materiale si de Functionare

Pentru asigurarea calităţii în cadrul dezvoltării continue a produselor  noastre, noi efectuăm în mod regulat testări de materiale ṣi de funcţionare, atît în cadrul firmei cît ṣi înafara acesteia -de exemplu  testările balistice efectuate în cooperare cu Institutul de Maṣini Unelte ṣi Operaţiuni Intreprinderi a Universităţii Berlin.

Material

 • Test de rezistenţă la deṣirare a materialelor ṣi benzilor textile
 • Test de rezistenţă a materialelor  la pliere în colţurile fălţuite
 • Test de rezistenţă a materialelor  în canale cu fascicule laser ṣi la foc
 • Test de rezistenţă a materialelor  la substanţe de răcire corozive, din jeturi rotative
 • Test de rezistenţăa etanṣeităţii materialelor
 • Test de rezistenţa materialelor din care se compun sistemele de arcuri pe principiul  forfecare

Testări de impact

 • Testarea rezistenţei plăcilor de siguranţă a maṣinilor la impact, conform DIN EN 12415
 • Testarea rezistenţei sistemelor de protecţie conform DIN EN 12417

Intensitatea zgomotului
Noi testăm de asemenea evoluţia intensităţii zgomotului  produs de sistemele noastre de protecţie în miṣcare

Testarea funcţonării

 • Testarea unui sistem complet de panouri protectoare pe dispozitivul de  înalta viteză PTW, privind rezistenţa la presiune externă ṣi evoluţia intensităţii zgomotului
 • Testarea funcţionării unui sistem de protecţie cu lamele prevăzut cu arcuri pe principiul forfecare, pe dispozitivul PTW, ca ṣi măsurarea cu senzori de forţă a vibraţiilor care se produc în momentul replierii acestuia la extensia minimă
 • Testarea duratei de viaţă ṣi a uzurii burdufurilor  de protecţie pîna la 3 milioane de pliări/depliări
 • Testarea burdufurilor  de protecţie Vector la o acceleraţie de pîna la 4g

Mecatronica

 • Testarea mecanicii ṣi a senzorilor
 • Testarea sistemului de axe Z, inclusiv a componentelor  peumatice ṣi a ṣinelor de ghidaj