REACH

REACH este regulamentul pentru înregistrarea, evaluarea, autorizarea ṣi restricţiile privitoare la substanţele chimice. Noi sîntem, în calitate de producător de bunuri “REACH”, un utilizator intermediar, aṣa încât produsele noastre finite nu necesita o înregistrare specială.

In propriul nostru interes, precum ṣi pentru asigurarea unei înalte siguranţe a produselor, noi respectăm normele stricte de calitate conform ISO 9001:2000, ca ṣi RoHs. Telul nostru, pe care îl urmărim în mod intensiv, este să implementăm indicaţiile REACH precum ṣi reglementările rezultate din acesta.