Politica de confidențialitate

 

1 Informații generale

1.1 Scopul și responsabilitatea

1. Această politică de confidențialitate oferă informații cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la oferta noastră online și cele asociate site-uri Web, caracteristici și conținut (denumite colectiv în continuare „serviciu online“ sau „Site-ul“).

2. Furnizorul ofertei privind protecția serviciului online și a datelor este HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH (Am Klinggraben 2, 63500 Seligenstadt) - denumit în continuare „furnizor“, „noi“ sau „noua“.

3. Oferta noastră online este intocmită de STRATO AG (Pascalstraße 10, D-10587 Berlin).

4. Responsabilul nostru pentru protecția datelor poate fi contactat la adresa de e-mail datenschutz@hema-group.com.

5. Termenul "utilizator" include toți clienții și vizitatorii ofertei online.

1.2 Temeiul juridic

Colectăm și procesăm informațiile personale pe baza următoarelor temeiuri juridice:

a. Consimțământul în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 lit. a Ordonanță privind protecția generală a datelor (DSGVO). Consimțământul este orice accept voluntar special, in cunostiinta de cauza, informat și având în vedere declarația de intenție fără echivoc sub forma unei declarații sau a unui alt act afirmativ recunoscut, prin care se înțelege că persoana in cauza este de acord cu prelucrarea datelor personale.

b. Necesitatea de îndeplinire a contractului sau de a întreprinde acțiuni pregătitoare în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera b DSGVO, i. datele sunt necesare pentru ca noi să putem îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastra sau avem nevoie de aceste date pentru a pregăti un contract cu dumneavoastra.

c. Prelucrarea pentru îndeplinirea unei obligații legale în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR, i. ca de ex. cerinte impuse de lege sau de alte reglementări să proceseze datele.

d. Procesarea în scopul protejării intereselor legitime în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 lit. f DSGVO, i. că prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale noastre sau ale terților, cu excepția cazului în care predomina interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastra fiind necesara protecția datelor cu caracter personal.

1.3 Drepturile persoanelor afectate

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor de către noi:

a. Dreptul la informare în temeiul articolului 15 din GDPR

b. Dreptul la corecție în temeiul articolului 16 GDPR

c. Dreptul la anulare ("dreptul de a fi uitat") în conformitate cu articolul 17 GDPR

d. Dreptul la restricționarea prelucrării în temeiul articolului 18 GDPR

e. Dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR

f. Dreptul de a formula obiecții în conformitate cu articolul 21 GDPR

Notă: utilizatorii pot să se opună prelucrării datelor lor personale în conformitate cu cerințele legale în orice moment cu efect pentru viitor. Obiecția poate fi formulată în special împotriva prelucrării în scopuri de marketing direct.
Prin derogare de la o procedură administrativă sau juridică, aveți dreptul de a face apel la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care vă aflați, locul de muncă sau locul presupusei încălcări dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare DSGVO este încălcată.

1.4 Ștergerea datelor și durata de stocare

Datele personale ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării va fi șters. În plus, o astfel de stocare poate avea loc dacă legislația europeană sau legislativă națională prevede acest lucru în regulamentele, legile sau alte reglementări UE la care este supus controlorul. Blocarea sau ștergerea datelor are loc și atunci când expiră o perioadă de depozitare prevăzută de standardele menționate, cu excepția cazului în care este necesară stocarea ulterioară a datelor pentru încheierea unui contract sau pentru îndeplinirea contractului.

1.5 Siguranța prelucrării

1. Am implementat măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate și de ultimă oră (TOMs). Astfel, datele prelucrate de noi sunt protejate împotriva manipulării accidentale sau intenționate, pierderii, distrugerii și a accesului neautorizat.

2. Măsurile de securitate includ în special transmiterea criptată a datelor între browserul dumneavoastra și serverul nostru.

1.6 Transferul datelor către terțe părți, subcontractanți și furnizori terți

1. Transferul datelor cu caracter personal către terțe părți se încadrează în domeniul de aplicare al cerințelor legale. Dezvăluim datele utilizatorilor către terțe părți, dacă este necesar în scopuri de facturare sau în alte scopuri atunci când transferul este necesar pentru a îndeplini obligațiile contractuale față de utilizatori.

2. Dacă folosim subcontractanți pentru oferta noastră online, am încheiat acorduri contractuale adecvate cu aceste companii, precum și măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

3. Dacă folosim conținutul, instrumentele sau alte mijloace ale altor companii (denumite în mod colectiv "terțe părți") și ale căror sedii sociale sunt situate într-o țară terță, se presupune că are loc un transfer de date către țările de origine ale furnizorilor terți. Transferul de date cu caracter personal către țări terțe de către noi are loc doar dacă există un nivel adecvat de protecție a datelor, consimțământul utilizatorului sau altă autorizație legală.

 

2 Prelucrarea datelor concrete

2.1 Colectarea de informații privind utilizarea ofertei online

1. Când utilizați oferta online, informațiile sunt transmise automat de la browser-ul utilizatorului către noi; inclusiv numele paginii web, fișierul, data descărcării și ora accesării, cantitatea de date transferate, notificarea descărcării de succes, tipul de browser, împreună cu versiunea, sistemul de operare al utilizatorului, adresa URL de referință (accesat anterior), adresa IP și furnizorul solicitant.

2. Prelucrarea acestor informații se bazează pe interese legitime, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) lit. f DSGVO (de exemplu, pentru a optimiza oferta online) și pentru a asigura securitatea procesării în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) lit. f DSGVO (de exemplu, pentru apărarea și clarificarea cyberattacks).

3. Informațiile sunt actualizate automat la 6 săptămâni după terminarea conexiunii – adica utilizarea ofertei online - stearsă, cu condiția să nu existe alte perioade de păstrare.

4. Colectarea datelor și stocarea datelor în fișiere log sunt esențiale pentru furnizarea ofertei online. Prin urmare, nu există nicio posibilitate de ștergere, opunere sau corecție din partea utilizatorului.

2.2 Contact prin e-mail

1. Atunci când ne contactați prin e-mail, datele furnizate de utilizator vor fi prelucrate numai pentru procesarea cererii și prelucrarea acesteia.

2. Orice altă utilizare a datelor se bazează numai pe acordul utilizatorului.

3. Datele utilizatorilor sunt stocate în sistemul nostru de relații cu clienții ("CRM System") sau într-o bază de date / o bază de date comparabilă. Se aplică perioadele legale de depozitare pentru scrisorile de afaceri.

2.3 Google Analytics

1. Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited ("Google").

2. 2. Google Analytics folosește așa-numitele cookie-uri, fișiere text stocate pe computer și care permit o analiză a utilizării site-ului de către dumneavoastra. Informațiile generate de modul cookie despre utilizarea acestui site web sunt, de obicei, transmise la un server Google și stocate acolo. În cazul activării anonimizarea IP de pe acest site, adresa IP va fi trunchiată în statele membre ale Uniunii Europene sau a altor părți la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă pe un server Google și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastra a site-ului, elaborarea de rapoarte privind activitatea site-ului și furnizarea altor servicii conexe cu site-ul internet către operatorul site-ului. Adresa IP furnizată de Google Analytics ca parte a serviciului Google Analytics nu va fuziona cu alte date din Google. Puteți preveni stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului dumneavoastra de browser; mentionam ca in acest caz este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web. Acestea pot fi prevenite, folosind link-ul de mai jos cu datele generate de cookie și legate de utilizarea de către dumneavoastra a site-ului (inclusiv. Adresa IP) in Google și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea pluginului browserului disponibil pe urmatorul link tools.google.com/dlpage/gaoptout

3. În plus, aveți posibilitatea să împiedicați colectarea viitoare a datelor dumneavoastra atunci când vizitați acest site utilizând următorul fișier cookie: Dezactivați Google Analytics

2.4 Cariera

1. În carieră veți găsi anunțurile noastre actuale de locuri de muncă.

2. Contactați-ne prin intermediul funcției mailto a dispozitivului. Un e-mail este trimis de la clientul dumneavoastra de e-mail la angajatul responsabil (bewerbung@hema-group.com).

3. Menționăm că transmiterea datelor pe Internet (de exemplu, în cazul comunicării prin e-mail) poate avea lacune de securitate. Nu este posibilă protecția completă a datelor de la terți.

4. În orice moment, puteți revoca utilizarea datelor dumneavoastra personale gratuit, cu efect în viitor.

 

3 Cookie-Policy

3.1 Informații generale

1. Cookie-urile sunt informațiile transmise de serverele noastre web sau de terțe părți către browserele web ale utilizatorilor și stocate acolo pentru recuperare ulterioară. Fișierele cookie pot fi fișiere mici sau alte tipuri de stocare a informațiilor.

2. Dacă utilizatorii nu doresc sa fie stocate cookie-urile pe calculatorul lor, vor fi rugați să dezactiveze opțiunea din setările de sistem ale browserului. Cookie-urile salvate pot fi șterse în setările de sistem ale browserului. Excluderea cookie-urilor poate duce la restricții funcționale ale acestei oferte online.

3.2 Privind căile de atac

Puteți contesta utilizarea cookie-urilor pentru măsurarea audientei și pentru scopuri promoționale
a. pagina de dezactivare a inițiativei de publicitate în rețea:

http://optout.networkadvertising.org/

b. site-ul american http://www.aboutads.info/choices

c. site-ul european http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

 

4 Modificări ale politicii de confidențialitate

1. Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în ceea ce privește prelucrarea datelor, pentru a o adapta la situațiile juridice modificate, la schimbările ofertei online sau la prelucrarea datelor.

2. În cazul în care este necesar acordul utilizatorilor sau dacă elementele politicii de confidențialitate conțin prevederi ale relației contractuale cu utilizatorii, modificările vor fi făcute numai cu consimțământul utilizatorilor.

3. Utilizatorii sunt rugați să se informeze periodic cu privire la conținutul acestei politici de confidențialitate.

Data de: 22.05.2018