HEMA North America, Inc.

Pentru a putea oferi ṣi clienţilor noṣtri din America de Nord ṣi Canada aceleaṣi condiţii excelente de service ca celor din Europa, am inclus ca partener direct de încredere, din februarie 2012, firma HEMA North America Inc.

Un service excelent, la acelaṣi nivel calitativ foarte înalt ca ṣi în Europa, îl garantează persoanele de contact pentru clienţi ṣi pentru furnizori la faţa locului, precum ṣi timpii minimali de informare ṣi livrare - dincolo de problematica diferenţelor de fuse orare dintre Europa ṣi America de Nord.

In domeniile sistemelor de protecţie ṣi a sistemelor de fixare pneumatice, HEMA se bucură de un renume mondial.

Chiar ṣi domeniile de producţie de data mai recentă – plăcile pentru siguranţa maṣinilor, sistemele de iluminare cu LED-uri, precum ṣi sistemele de fixare ṣi frânare electromagnetice - demonstrează încă o dată capacităţile noastre creatoare.

Colaboratorii noṣtri de la HEMA North America, Inc., precum ṣi reprezentanţii locali pe fiecare domeniu Vă răspund cu plăcere la întrebări privitoare la întreaga paletă de produse HEMA – de la burdufurile obiṣnuite, pînă la sistemele complete de protecţie prin pereţi posteriori - la fel ca ṣi tot ceea ce priveṣte sistemele de frânare ṣi fixare.