HEMA ZHAO Protection Technology (Qingdao) Co., Ltd.

Firma HEMA ZHAO Protection Technology (Qingdao) Co., Ltd. a fost fondată in anul 1997 in Qingdao, o metropolă economică între Peking la nord ṣi Shanghai în sud. Intre timp, aceasta s-a dezvoltat puternic, devenind producător, elaborator de concepte ṣi partener de vînzări a sistemelor de protecţie pe piaţa chineză, de renume internaṭional. Ea a fost înfiinţată de firma germană “HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH” ṣi de Domnul Dr. Zhengkang Zhao.

Nivelul de performanṭă ṣi de calitate a produselor corespunde standardului german de calitate a societăṭii mamă - aceasta datorită ṣcolarizărilor permanente, a unui transfer cuprinzător de know-how, precum ṣi a unei cooperări strînse în domeniul tehnologiilor de fabricaṭie.
Materialele sunt selectate în Germania, testate sistematic ṣi apoi folosite atît în Germania cît ṣi în China. Acest concept propriu firmei noastre asigură o calitate ṣi un aspect unitar - ca ṣi în toate celelalte locaṭii de producṭie din lumea întreagă.
Pe lîngă sistemele de protecṭie de înaltă calitate, în Qingdao se produc de asemenea – pentru clienṭii de pe piaṭa Chineză - sisteme complexe de pereṭi protectori pentru maṣini unelte. In consecinṭă, Firma poate să se bazeze pe un domeniu de cercetare ṣi dezvoltare solid ṣi cu tradiṭie.

Din anul 2006, Qingdao HEMA Zhao conlucrează ṣi la distribuṭia/vînzarea pe piaṭa chineză a produselor noastre din domeniul sistemelor de fixare ṣi frânare - aṣa încât, clienṭii care folosesc sisteme de fixare ṣi frânare cumpărate in Germania, beneficiază la faṭa locului de consultaṭii profesionale directe.

In anul 2008, firma s-a mutat într-o clădire nouă de 15.000m2, care include atît sediul administrativ cît ṣi halele de producṭie. La ora actuală, Qingdao HEMA Zhao, cu cei peste 200 de angajaṭi ai săi, este lider pe piaṭa chineză în acest domeniu de producṭie.

La sfârșitul anului 2017 a avut loc o altă mișcare. Un nou complex de clădiri din zona Qingdao a fost mutat pentru a extinde producția.

HEMA ZHAO Protection Technology (Qingdao) Co .,Ltd. 
No. 8-1, Hongxiang 3rd Road
Jihongtan Community
Chengyang District
266111 Qingdao, Republica Populară Chineză
Tel :       +86 532 87963301   
Fax:       +86 532 87962357 
E-mail:   info(at)hemazhao.com
Web:      www.hemazhao.com   
Contatto: Zhou, Tao

Manager: Dr. Zhengkang Zhao, Steffen Walter
Acṭionari: HEMA Zhao Schutztechnologie GmbH