VISIPORT

VISIPORT DISCAIR cu Golden Eye
Placă integrată de montare pentru VISIPORT
Domenii de utilizare a VISIPORT-ului

Hublourile rotative VISIPORT® se recomandă pentru toate tipurile de maṣini CNC de frezat ṣi strungurile CNC de mari viteze, precum ṣi pentru centrele de prelucrare. Montajul poate fi făcut direct de producătorul original al maṣinii, dar ṣi ulterior, fără probleme.

Hubloul rotativ VISIPORT® reprezintă o măsură activă de prevenṭie, el permiṭînd operatorului observarea directă a interiorului maṣinii, respectiv a proceselor petrecute acolo. In acest fel se reduce la minim pericolul de accidente grave de muncă, ca atunci cînd se ignoră butonul de scoatere din funcṭie a maṣinii. Această situaţie nu este în nici un caz de neglijat, ṭinînd cont de responsabilitatea pentru product ṣi legile de siguranṭa muncii.

Tipuri de Modele
Hubloul VISIPORT® există sub două forme – cu acṭionare electrică sau pneumatică:
- VISIPORT 220.C2 - acṭionat electric
- VISIPORT DISCAIR - acṭionat pneumatic

Montare ṣi fixare
Placa de siguranṭă a maṣinii nu se deteriorează prin montarea VISIPORT®-ului, deoarece o găurire nu este necesară. VISIPORT®-ul poate fi sau înṣurubat sau lipit direct pe placă. Folosirea unei plăci de montare dă posibilitatea unei schimbări rapide a unităṭii VISIPORT®. VISIPORT®-ul poate fi montat în poziṭie verticalã, cu o înclinaṭie de pînă la 30°. Montarea se poate face sau direct pe uṣa de deservire a maṣinii sau sub formă de „fereastră”. Forma sa ṣi montarea plană fac posibilă o instalare simplă a Visiport-ul, pe cele mai diferite uṣi sau ferestre. Dacă există spaţiu suficient, montarea se poate face ṣi pe uṣi glisante.

VISIPORT®-ul poate fi fixat prin diferite metode:
-  prin lipire
-  prin înṣurubare
-  prin înṣurubare pe placa integrată

Lichide de răcireVISIPORT®-ul se recomandă în special în cazul folosirii lichidelor de răcire pe bază de apă sau a uleiurilor minerale cu o consistenţă subţire – pentru alte tipuri de uleiuri Vă rugăm să ne întrebaţi. La lichide de răcire pe bază de ulei se recomandă în plus folosirea discului  special „Golden Eye”, care este prevăzut cu un strat protector suplimentar.