Sisteme de protectie

ia prin burdufuri elastice, pentru ghidaje lineare
Sisteme de pereṭi protectori CUBE
Burdufuri de protecṭie pentru maṣini cu laser

Sistemele de protecṭie sunt folosite la toate categoriile de maṣini, pentru cele mai diverse aplicaṭii ṣi constau din burdufuri în forme multiple, ṣorṭuri, rulouri, arcuri spiralate sau sisteme de protecṭie telescopice din oṭel.

Burdufuri ELASTICE
Burdufurile protejează ghidajele lineare contra murdăriei - dar ṣi pe operator contra unei eventuale accidentări. Materialul burdufurilor se stabileṣte în funcṭie de domeniul de aplicare ṣi a condiṭiilor în care lucrează maṣina.

Burdufuri SAMURAI ṣi sisteme de protecṭie completă a maṣinilor
Pentru maṣini-unelte care produc aṣchii se recomandă în mod deosebit burdufurile cu lamele, SAMURAI. Suplimentarea cu lamele împiedică, de exmplu, depunerea de aṣchii ascuṭite sau fierbinṭi între falṭuri. Burdufurile SAMURAI se produc sau pentru o singură axă, sau sub formă de perete protector complet, pentru mai multe axe.

Sorṭuri SAMURAI
Pentru aplicaṭii simple se pot folosi ṣorṭuri prevăzute cu lamele. Ca ṣi la burdufurile SAMURAI, lamelele previn deteriorarea materialului.

Rulouri ṣi ṣorṭuri flexibile din elemente asamblate
Dacă spaṭiul disponibil pentru sistemul de protecṭie este restrîns sau dacă nu este necesar un sistem de protecṭie complet, se recomandă utilizarea rulourilor – acestea reprezintă, faṭă de burdufuri, o alternativă care economiseṣte spaṭiu. Există rulouri cu sau fară carcasă, iar pe lîngă diverse materiale, o componentă a acestora pot fi ṣi ṣorṭurile flexibile – caz în care rulourile pot fi acţionate ṣi electric.

Sisteme telescopice de protecţie GLADIATOR, din oţel
Aceaste sisteme, deosebit de robuste, reprezintă forma tradiţională de protecţie a ghidajelor lineare, a axelor, a sfredelilor, etc. La cerere, primul element telescopic poate fi construit să reziste la greutatea unui om sau poate fi prevăzut cu o clapetă pentru operaţiuni interioare. In funcţie de domeniul de aplicare, protecţia telescopică poate fi prevăzută ṣi cu un sistem de perii sau patine.

Arcuri spiralate DURASPRINGArcurile spiralate sunt protectori robuṣti, foarte preciṣi ṣi de multiple dimensiuni. Banda de oţel, de diferite grosimi ṣi lăţimi, se prelucrează prin presare, ca să capete o formă spiralată