ELASTIC burdufe

Faltenbälge in verschiedenen Ausführungen
Burdufuri pentru platforme elevatoare
Burdufuri rotunde, cusute
Budufuri laminate
Burdufuri pentru laser

Burdufurile elastice protejează maṣinile ṣi aparatele contra murdăriei ṣi a aṣchiilor ṣi se prezintă în diferite variante. Burdufurile elastice cuprind o serie întreagă de produse, cu nenumărate posibilităṭi de combinare, a căror componente de bază - materialul, forma, modul de prelucrare ṣi dimensiunile – sunt determinate în funcṭie de domeniul de utilizare.

O componentă de bază a burdufurilor ELASTICE este o ramă stabilizatoare în fiecare falṭ, integrată în materialul exterior.
Rama aceasta garantează în mod permanent o stabilitate ridicată. Chiar ṣi în cazul unor deformări mecanice, această construcṭie asigură revenirea burdufului la forma iniṭială. Conexiunea dintre materialul burdufului ṣi ramele de susṭinere, respectiv de ghidaj, se poate efectua prin diferite metode de prelucrare: termică, sudură HF sau coasere.

Burdufuri pentru platforme elevatoare
Se pot produce, de exemplu, burdufuri pentru platforme elevatoare pînă la dimensiuni de 30 metri pătraṭi. Prin introducerea suplimentară a unor profiluri de glisaj, a unor rotiṭe sau a unor rulmenṭi se asigură o lunecare uṣoară, o funcṭionare lină - care împreună le prelungesc durata de viaṭă, chiar ṣi în aplicaṭii HSC. In cazul unor accelerări iniṭiale ridicate, se asigură, prin sistemul de control al extensiei, o protejare contra ruperii la primele falṭuri, o deplasare uniformă ṣi o stabilizare a miṣcării de translaṭie.

Burdufuri cusute
Aceste burdufuri sunt gîndite ca protecṭe alternativă pentru axe elicoidale, pistoane, axe rotative, precum ṣi diverse alte componente în miṣcare. Acest tip de burduf constă din ṣaibe rotunde ṣtanṭate, cusute la interior ṣi la exterior.
Prin coasere se obṭine o stabilitate ridicată a formei ṣi o bună rigiditate transversală. In special la dimensiuni mai mici, burdufurile cusute sunt deosebit de rezistente, făcînd faṭă chiar ṣi la contactul cu aṣchii ascuṭite - dar sunt mai puṭin recomandabile ca protecṭie contra lichidelor sau uleiurilor.

Burdufuri laminate
Aceste burdufuri posedă din start o rezistenţă/rigiditate ridicată datorită combinării a două materiale ṣi pot avea nenumărate forme. Se utilizează, de exmplu, în agregate cu axe rotative, pentru aparate de luat vederi, în construcţia de instrumente muzicale ṣi de măsură, ca ṣi în domeniul medical ṣi al industriei alimentare.