Sisteme de curatatori

Curăţători de tip P
Curăţător standard cu pre-răzuitor
Curăţători de tip S
Sisteme de curăţători

Ghidajele lineare ale maṣinilor unelte trebuie să fie ferite de particule de murdărie, aṣchii sau alte depuneri, iar curăţătorii rezolvă aceste probleme în mod ideal. Curăţătorii nu ocupă mult spaţiu, reprezentînd astfel soluţia perfectă pentru spaţii înguste.
Curăţători există în diferite forme ṣi mărimi, într-o mare varietate de materiale, aṣa încît pentru orice necesitate se poate alege varianta optimă.

Tipul P
Aceṣti curăţătorii sunt universal valabili. Se pot monta orizontal, la sistemele de protectori telescopici de oţel sau vertical la ghidaje lineare. Pe un profil de oţel se aplică prin vulcanizare o buză curăţătoare din poliuretan cu o incluziune de oţel, ceea ce conferă o rezistenţă sporită. Există de asemenea ṣi posibilitatea armării cu oţel.


Curăţător standard cu pre-răzuitor
Acest tip de curăţător este fabricat prin presare, cu o buză din cauciuc sintetic. Această buză posedă calităţi mecanice excelente ṣi o rezistenţă superioară la frecare.

Tipul S
Aceṣti curăţători posedă o buză cu profil dublu pentru o etanṣare posterioară, contra lichidelor de răcire ulterioare. Suportul exterior din crom-nichel-oţel conferă o formă stabilă ṣi o rezistenţă înaltă.

Tipurile P 01/P 02/P 03 – curăţători neînlocuibili
Curăţătorii acestei serii sunt universal folosibili – orizontal, pentru sisteme telescopice sau vertical, pentru ghidaje lineare.

Tipurile DSP/DV/LP – curăţători înlocuibili
La uzură, buzele acestor curăţători pot fi înlocuite de către specialiṣti. Fixarea se face prin sudaj punctual. Aceṣti curăţători sunt compatibili cu majoritatea sistemele existente pe piaţă.

Tipurile LV – Sisteme de curăţători - Schimbarea buzelor fără demontare
La uzură, buzele curăţătorilor de tip LV pot fi schimbate simplu ṣi rapid de către angajaţii proprii.

Curăţători la comandă specială
Curăţătorii formataţi prin vulcanizare se pot fabrica sub orice formă tehnică dorită.