Sisteme de protectie completa a masinilor

Sistem de protecṭe CUBE
Sistem de protecṭe CUBE
Sisteme de protecṭie completă a maṣinilor ? livrate în întregime
Burdufuri pentru cadre glisante de maṣini-unelte

Centrele de prelucrare clasice sunt prevăzute cu sisteme complete de protecṭie. Pe lîngă aceste sisteme complete de protecṭie cu burdufuri  prevăzute cu lamele, aici se folosesc si burdufuri foarte mari la baza cărora stau burdufurile de protecṭie elastice.

Sisteme individuale de protecṭie completă a maṣinilor
Aceste sisteme complete protejează în interiorul maṣinilor-unelte componente sensibile ale maṣinii contra murdăriei produse în timpul procesului de producṭie.
Aceste sisteme de protecṭie sunt concepute în mod individual pentru fiecare serie în construcṭie.

Sisteme de protecṭie CUBE
Sistemele de protecṭie complete pentru maṣini sunt concepute modular, aṣa încît timpul de elaborare a acestora  se reduce substanṭial, chiar ṣi în cazul proiectării unui singur sistem. Costurile pentru un singur sistem CUBE sunt considerabil mai mici decît cele pentru un preoiect individual.
Ca protecṭie posterioară se utilizează burdufuri SAMURAI, unde lamelele, prin suprapunere, protejează în mod eficient burdufurile contra aṣchiilor fierbinṭi sau foarte ascuṭite. Canalul axei se adaptează individual, corespunzător maṣinii clientului.

Principiul de funcṭionare  a cadrelor glisante
Principiul cadrelor glisante este deosebit de potrivit în cazul în care lipseṣte ghidajul rigid, susṭinător al sistemului de protecṭie la partea superioară a maṣinii. Acest tip are formă de L ṣi  se deplasează pe un soi de patine.

Principiul jaluzele
Dacă ghidajul superior este sufficient de stabil, burduful se va deplasa cu ajutorul unor profile, rotiṭe sau a unui sistem de ṣine, asemănător unei jaluzele. Interacṭiunea burdufurilor cu ghidajele lineare în cazul unor situaṭii extreme a fost testată intensiv prin măsurători ale uzurii la mai mult de un million de cicluri.

Producerea părṭilor componente
Componentele fiecărui system de protecṭie sunt produse separate, pe cele mai moderne maṣini. Componentele metalice sunt tăiate extrem de precis cu laserul.
Alte elemente ale sistemului de protecṭie, ca de exemplu arcurile pe principiul de forfecare sau patinele din materiale sintetice, care asigură o glisare mai uniformă, sunt selectate în funcṭie de domeniul de folosire ṣi viteza de deplasare. Pe parcursul producṭiei se controlează cu mare grijă conformitatea dimensiunilor ṣi funcṭionarea fiecărei componente ṣi a fiecărui material. Suprafeṭele vizibile capătă un finiṣ suplimentar, printr-o tehnică specială de ṣlefuire.

Sistem de testare
Inaintea livrării, toate componentele sunt testate -  atît din punct de vedere optic cît ṣi din cel a unei funcṭionări ireproṣabile.

Livrarea
Livrarea acestor construcṭii se face în ambalaje rezistente ṣi compacte, aṣa încît costurile de transport ṣi manipulare să rămînă la un nivel cît mai scăzut.
In producṭia de serie se ia în considerare un sistem de ambalaj de folosire repetată. La conceperea ambalajelor se acordă o importanṭă deosebită cerinṭelor rezultate din condiṭiile  interne de producṭie ale clientului.