Sorturi cu lamele, de tip SAMURAI

Sorṭuri cu lamele, de tip SAMURAI
Domenii de utilizare
Sorṭuri cu lamele, de tip SAMURAI

Sorṭurile cu lamele de tip SAMURAI sunt derivate din burdufurile SAMURAI ṣi au fost concepute pentru utilizarea în centre de prelucrare, ca sistem de protecṭie "Z”.

Baza la aceste ṣorṭuri nu o constituie un burduf elastic, ci numai un material de suport, pe care sunt fixate lamelele. Acest sistem de protecṭie se numeṣte  FASTLAP - iar formele de bază diferă prin modul de fixare a lamelelor:
- FASTLAP
- FASTLAP SA
- FASTLAP SB

FASTLAP
Sorṭul cu lamele SAMURAI, de tip FASTLAP,  este prevăzut cu lamele flexibile, care pot fi fixate cu clame sau cu balamale  (pre-tensionate sau nu). Sorṭul se fixează pe material Nylon-PU, rezistent la rupere ṣi conform domeniului de folosire individual.

FASTLAP SA
Aceste ṣorṭuri FASTLAP SA posedă de asemenea lamele flexibile, fixate cu balamale, fără pre-tensionare.
Spre deosebire de tipul FASTLAP, versiunea FASTLAP SA dispune de o stabilitate transversală ridicată, care se face simṭită în special la lăṭimi de peste 1.000mm - aṣa încît acest tip de ṣorṭuri se recomandă în mod deosebit pentru viteze de deplasare înalte, iar o tensionare ridicată a primei lamele menṭine restul lamelelor într-o poziṭie orizontală.

FASTLAP SB
Spre deosebire de tipul FASTLAP, versiunea FASTLAP SB prezintă o stabilitate transversală ridicată, care se face simṭită în special la o lăṭime de peste 1.000mm. Pentru montaj, clientul trebuie să-ṣi prevadă maṣina cu un ghidaj a ṣorṭului pe ambele părṭi, înalṭimea laterală aici este de 25mm.

LAMELE
Lamelele sunt fabricate din oṭel inox, cu grosimea de 0.5mm ṣi o lungime maximă de 4.000mm. O schimbare a direcṭiei lamelelor se poate efectua fără probleme.